Plast bliver til nyt plast. Husk at sorterer alt hvad du kan!

Plast bliver til nyt plast. Husk at sorterer alt hvad du kan!

Læs mere om genbrug

9 ud af 10 sorterer

9 ud af 10 på Frederiksberg sorterer til genbrug. Det er faktisk rigtig godt. Derfor har vi lavet en kampagne, hvor vi fortæller, at sådan gør vi på Frederiksberg. Det er ikke lig med, at de 9 ud af 10 sorterer alt hvad de overhovedet kan - men de er godt på vej. Kampagnen skal derfor motivere til at gøre en ekstra indsats, især over for småt affald, som ofte ender i skraldespanden til restaffald (der ryger direkte til forbrænding).

Læs mere om, hvordan du sorterer ved at klikke på affaldstyperne her på siden, eller under Genbrug i toppen.