Byg et hotel til havens insekter - workshop

Address: 
KU.BE, udenfor
Dirch Passers Allé 4
2000  Frederiksberg
Denmark

Byg et hotel til havens insekter

Insekter og smådyr i byerne er presset af boligmangel. Byggerier og homogene parker efterlader ikke mange gemmesteder og ynglemuligheder til bestøvere og nedbrydere. Vi kan hjælpe dyrene ved at genskabe levesteder og derved få flere spændende dyr i byen.

Naturvejlederne inviterer til workshop om insekter i byen, hvor du kan bygge et insekthotel til haven eller gården.

Følg naturvejlederne på Facebook

Byg et insekthotel

Byg en bolig til insekterne i byen, mens naturvejlederne fortæller om, hvorfor insekterne er vigtige beboere.