Boligforening

Velkommen til selvbetjeningen for affald fra boligforeninger.

Her kan du se, hvornår I får hentet affald, bestille afhentning, sende beskeder om manglende tømning eller stille spørgsmål, tilmelde nye affaldsordninger eller tilpasse nuværende ordninger.

Brug menuerne og genvejene til at bestille, sende beskeder og tilmelde eller tilpasse affaldsordninger.

Tømmekalender

I tømmekalenderen kan du se, hvornår du får hentet affald. Du kan printe oversigten og hænge den op eller hente datoerne ned i din egen kalender. Brug linket til tømmekalenderen i højre side.

Kør selv på genbrugsstationen for beboerne

Som affaldsansvarlig kan du arrangere, at I selv kører beboernes affald på genbrugsstationen. For eksempel spejle, keramik og lignende, som vi ikke afhenter som storskrald.

Er du vicevært eller arbejder du for et flyttefirma eller en anden transportør og kører beboernes affald på genbrugsstationen, så skal du udfylde et transportskema. Transportskemaet dokumenterer, hvem du kører affaldet for og hvilket affald, du afleverer. På den måde bliver du ikke afkrævet erhvervsgebyr for at bruge genbrugsstationen.

Du finder transportskemaet på ARC's hjemmeside

Transportskemaet gælder ikke for håndværkere, der udfører arbejde i en privat bolig eller i boligforeningen. Affald fra professionelt udført arbejde er erhvervsaffald, og håndværkeren skal betale gebyr for at aflevere affaldet på de kommunale genbrugsstationer.

Virksomheder skal tilmelde sig brug af genbrugsstationen