Tilmeld eller tilpas

Her kan boligforeninger tilmelde nye affaldsordninger og tilpasse jeres nuværende ordninger.

Tilmeld farligt affald

Boligforeninger med 4-20 lejligheder kan få en rød boks til farligt affald og elektronik. Boligforeningen skal udpege en affaldsansvarlig, der holder øje med boksen, gør boksen klar til tømning og bestiller tømning af boksen i selvbetjeningen. Boksen kræver, at vi godkender en ny standplads udenfor, hvor boksen skal stilles frem til tømning.

Læs vejledning for rød boks til farligt affald og småt elektronik i boligforeninger

Boligforeninger med mere end 20 lejligheder kan få et metalskab til farligt affald. Boligforeningen skal udpege en affaldsansvarlig, der holder øje med skabet, gør skabet klar til tømning og bestiller tømning af skabet i selvbetjeningen. Skabet kræver, at vi godkender en ny standplads.

Læs vejledning for metalskab til farligt affald i boligforeninger

Tilmeld småt elektronik

Større boligforeninger med mere end 20 lejligheder kan få en 140 liter affaldsbeholder til småt elektronik. Beholderen bliver tømt hver 4. uge.

Mindre boligforeninger med 4-20 lejligheder kan i stedet tilmelde sig den røde boks til farligt affald og småt elektronik - se ovenfor.

Tilmeld glas

Større boligforeninger med mere end 20 lejligheder kan få deres egen glasbeholder på 4-hjul og 800 liter. Beholderen skal have en ny standplads, hvor den står til daglig. Beholderen skal også have et afhentningssted, da I skal køre den frem til tømning. Vi vurderer, om jeres forening kan godkendes til en glasbeholder.

I skal selv bestille tømning i selvbetjeningen og køre glasbeholderen ud til vejen til tømning.

Tilpas restaffald

Har I for meget eller for lidt plads til restaffald? Her kan I ansøge om at få flere eller større og færre eller mindre beholdere til restaffald.

Vær opmærksom på, at jeres affaldsgebyr er afhængig af kapaciteten til restaffald. Kapaciteten er den samlede plads, der er i beholderne, til restaffald per uge. Skal I have flere eller større beholdere, så skal I betale højere affaldsgebyr.

Vi er forpligtiget til at sikre, at I altid har plads til jeres restaffald. Derfor justerer vi ikke kapaciteten i sommerferien eller i juleferien.

Tilpas papir, pap, plast, metal og andet genbrug

Har I for meget eller for lidt plads til genbrug, som papir, pap, plast, metal eller glas og elektronik? Så kan I bede om større eller mindre beholdere og oftere tømning.

Ødelagte eller forsvundne beholdere

Giv os besked, hvis en beholder er gået i stykker, blevet brændt af eller I har mistet en beholder. I får en ny beholder, hvis den er slidt op eller gået i stykker på skraldebilen. I skal betale for en ny, hvis beholderen har været udsat for hærværk eller er blevet stjålet. Frederiksberg Kommune ejer alle affaldsbeholderne.