Virksomhed

Her er selvbetjeningen for restaffald fra virksomheder.

Restaffald

Virksomheden kan tilmelde sig som fakturakunde og få sin egen affaldsbeholder.

Brug selvbetjeningen for restaffald for at tilmelde eller afmelde ordningen. Skriv i tekstfeltet, hvad du ønsker, så bliver du kontaktet af en affaldskonsulent.

Fortæl os, hvis vi ikke har tømt jeres beholder til restaffald.

Gebyr for restaffald

Vi opkræver årligt 1.100,00 kroner eksklusiv moms per afhentningssted (standplads for affaldsbeholderen).

Vi opkræver årligt 505,00 kroner eksklusiv moms per 100 liter beholderkapacitet per tømning per uge (affaldsbeholdernes rumfang i liter). Større beholder, flere beholdere og flere tømninger per uge giver et højere gebyr.

Som fakturakunde får du en faktura hver 3. måned med 1/4 af det årlige affaldsgebyr.

Virksomheder i boligforeninger

Virksomheder i boligforeninger kan deltage i boligforeningens restaffaldsordning og afregne direkte med boligforeningen. Men det er altid boligforeningen, som skal henvende sig om manglende tømning, ændringer med mere.

Yderligere information

Virksomheder skal altid benytte en af kommunens restaffaldsordninger, når den har restaffald.

Vil du vide mere om virksomheders affaldsordninger, genbrugsordninger, farligt affald og regler og gebyrer, skal du gå til vores hovedside på frederiksberg.dk