Skolebesøg

Vi hiver verden ind i din klasse eller din SFO og tilbyder dine elever lokal ekspertise inden for affald og genbrug på Frederiksberg. Vores besøgstilbud tager udgangspunkt i Frederiksbergs dagligdag med affald og genbrug, og affald som ressource i et nationalt og globalt perspektiv.

Besøgene er udviklet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets fællesmål og de specifikke fags kompetenceområder, og de integrerer kravene fra Grønt flag - Grøn skole i henhold til temaet affald. Alt efter klassetrin og fag vil eleverne gennem leg, dialog og bevægelse blive fortrolige med håndteringen af affald på Frederiksberg og forhåbentlig forstå, at de spiller en meget vigtig rolle i det kredsløb, som affaldet indgår i.

Besøgene er fleksible i forhold til at møde specifikke ønsker, og vi er meget interesserede i at skabe dialog og samarbejde med dig og dermed udvikle en individuel løsning tilpasset din klasse eller SFO.

I menuen finder du en oversigt over vores besøgstilbud. Du er velkommen til at bestille flere besøg og eventuelt kombinere det med et besøg på ARCs forbrændingsanlæg eller genbrugsstation. Hvert besøg er tilrettelagt som en dobbeltlektion á 90 min, men vi kan tilpasse besøgene efter den tid, I har til rådighed - om det er en lektion eller en hel temauge. Vi glæder os til at besøge jer.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.