Bestil - boligforening

Her kan du bestille afhentning af affald, ekstra ydelser og information til din boligforening.

Bestil afhentning af storskrald og elektronik

Storskrald er primært møbler og affald over 1 meter. Men vi henter både stort brændbart og stort jern som storskrald. Derudover henter vi elektronik (både stort og småt) hårde hvidevarer, pvc og imprægneret træ. I selvbetjeningen skal du krydse af, hvilke typer affald, I skal have hentet.

Sådan får I hentet storskrald

Affaldet skal sorteres og gøres klar til afhentning:

  • Affaldet må ikke stables
  • Affaldet skal stå sorteret og opdelt efter affaldstype
  • Affaldet skal kunne løftes af 1-2 skraldemænd
  • Man kan samle småt elektronik i klare plastsække.

Indtast mailadresse i bestillingen, så får du en vejledning sammen med tidspunktet for afhentning.

Bestil afhentning af storskrald og elektronik

Har din boligforening en stor jerncontainer til møbler, skal du bestille tømning af containeren, når den er fuld.

Bestil tømning af jerncontainer til møbler (stort brændbart)

Bestil afhentning af glas

Hvis din boligforening har egen glasbeholder på hjul, skal du bestille afhentning af glasbeholderen når den skal tømmes. Glasbeholderen skal køres frem til fortov på tømmedagen.

Bestil tømning af jeres egen glasbeholder

Bestil afhentning af farligt affald

Hvis din boligforening har et særligt metalskab til farligt affald, skal du bestille afhentning, når metalskabet skal tømmes. Du skal klargøre affaldet til afhentning, blandt andet ved at sortere affaldet og mærke affaldet, hvis man ikke kan se, hvad det er.

Bestil afhentning af farligt affald fra metalskabet

Hvis din boligforening har en rød boks til farligt affald, skal du bestille afhentning, når den røde boks skal tømmes. Boksen skal gøres klar til tømning, hvor indholdet sorteres. Derefter skal boksen stilles frem på det aftalte sted.

Bestil tømning af rød boks til farligt affald

Bestil afhentning af haveaffald

Boligforeninger med en affaldsbeholder til haveaffald, kan få hentet haveaffald. Beholderen til haveaffald skal sættes frem til skel eller på standplads og stå med bagsiden og håndtagene udad. Ved siden af beholderen kan I lægge bundter (maksimalt 120 x 50 cm), der skal bindes med sejlgarn eller papirsnor. I kan også stille åbne papirsække med haveaffald, men affaldet må ikke stikke op ad sækkene.

Bestil afhentning af haveaffald

Haveaffald bliver kun hentet i perioden 15. marts til 15. december.

Køb ekstra tømning af restaffald

I kan købe ekstra tømning af restaffald. Det koster 22,00 - 75,00 kroner per affaldsbeholder, alt efter størrelsen. Du kan se, hvilke beholdere I har, og prisen på ekstra tømning i bestillingsformularen. Ejendommen modtager en faktura for tømningen i løbet af 3 måneder.

Køb ekstra afhentning af restaffald

Køb vask af jeres affaldsbeholdere

Køb vask af jeres affaldsbeholdere. Det koster 178,75 kroner per affaldsbeholder. Ejendommen modtager en faktura eller bliver faktureret ekstra på skattebilletten.

Køb vask af jeres affaldsbeholdere

Bestil sorteringsskilte til foreningen

Bestil A4 eller A3 sorteringsskilte af plast til at hænge op over affaldsbeholderne eller i storskraldsrummet. I selvbetjeningen kan du krydse af, hvilke skilte du vil have. Derudover kan du vælge mellem danske og engelske skilte. Husk at skrive din postadresse til pakkeposten, så vi kan sende skiltene til dig. 

Bestil sorteringsskilte til foreningen

Se skiltene på dansk

Se skiltene på engelsk

Bestil sorteringsguides til beboerne

Du kan lave jeres egen sorterinsguide og få dem trykt af os. I guiden skriver du, hvor affaldsbeholderne står eller om man skal køre på genbrugsstationen. Alle andre informationer om sortering er fortrykt i guiden. Du kan lave en på dansk og en på engelsk. Du kan gemme sorteringsguiden som pdf og bestille eksemplarer til tryk. Vi trykker og sender sorteringsguiderne uden beregning.

Log ind som kontaktperson og bestil trykte guides.

Lav en sorteringsguide og bestil til tryk

Lav guides uden at logge ind som kontaktperson. Guiden kan gemmes som pdf, men kan ikke bestilles til tryk.

Lav en sorteringsguide og gem som pdf

Vejledning til afhentning af affald på bestilling

Sådan gør du affald klar til afhentning.