Boligforening

Velkommen til selvbetjeningen for affald fra boligforeninger.

Her kan du se, hvornår I får hentet affald, bestille afhentning, sende beskeder om manglende tømning eller stille spørgsmål, tilmelde nye affaldsordninger eller tilpasse nuværende ordninger.

Brug menuerne og genvejene længere nede til at bestille, sende beskeder og tilmelde eller tilpasse affaldsordninger.

Tømmekalender

I tømmekalenderen kan du se, hvornår du får hentet affald. Du kan printe oversigten og hænge den op eller hente datoerne ned i din egen kalender.

Gå til tømmekalenderen - Mit affald

Kontaktperson for affald

Du kan oprette dig som kontaktperson for boligforeningens affald. På den måde er der styr på, hvem der har ansvaret for affaldet, og hvem vi skal kontakte, når der er driftsproblemer. Vi sender desuden nyheder og gode råd til kontaktpersonen. Kontaktpersonen kan være ejer, beboer eller ansat til at servicere boligforeningen.

Der er to forskellige typer kontaktperson:

 1. Kontaktperson for madaffald (som kan bestille nye poser til beboerne)
 2. Kontaktperson for affaldsordningerne (affaldsansvarlig, der administrerer alle ejendommens affaldsordninger).

Man kan oprette sig for begge dele på en gang eller kun vælge den ene type.

Kør selv på genbrugsstationen for beboerne

Som affaldsansvarlig kan du arrangere, at I selv kører beboernes affald på genbrugsstationen. For eksempel spejle, keramik og lignende, som vi ikke afhenter som storskrald.

Er du vicevært eller arbejder du for et flyttefirma eller en anden transportør og kører beboernes affald på genbrugsstationen, så skal du udfylde et transportskema. Transportskemaet dokumenterer, hvem du kører affaldet for og hvilket affald, du afleverer. På den måde bliver du ikke afkrævet erhvervsgebyr for at bruge genbrugsstationen.

Du finder transportskemaet på ARC's hjemmeside

Transportskemaet gælder ikke for håndværkere, der udfører arbejde i en privat bolig eller i boligforeningen. Affald fra professionelt udført arbejde er erhvervsaffald, og håndværkeren skal betale gebyr for at aflevere affaldet på de kommunale genbrugsstationer.

Virksomheder skal tilmelde sig brug af genbrugsstationen

Persondata

Se hvordan vi behandler de personoplysninger, som du afgiver i selvbetjeningen.

Læs mere om dine rettigheder

Selvbetjening til boligforeninger

Bestil afhentning af affald

Bestil afhentning af storskrald og elektronik

Storskrald er primært møbler og affald over 1 meter. Men vi henter både stort brændbart og stort jern som storskrald. Derudover henter vi elektronik (både stort og småt) hårde hvidevarer, pvc og imprægneret træ. I selvbetjeningen skal du krydse af, hvilke typer affald, I skal have hentet.

Sådan får I hentet storskrald

Affaldet skal sorteres og gøres klar til afhentning:

 • Affaldet må ikke stables
 • Affaldet skal stå sorteret og opdelt efter affaldstype
 • Affaldet skal kunne løftes af 1-2 skraldemænd
 • Man kan samle småt elektronik i klare plastsække.

Indtast mailadresse i bestillingen, så får du en vejledning sammen med tidspunktet for afhentning.

Bestil afhentning af storskrald og elektronik

Har din boligforening en stor jerncontainer til møbler, skal du bestille tømning af containeren, når den er fuld.

Bestil tømning af jerncontainer til møbler (stort brændbart)

Bestil afhentning af glas

Hvis din boligforening har egen glasbeholder på hjul, skal du bestille afhentning af glasbeholderen når den skal tømmes. Glasbeholderen skal køres frem til fortov på tømmedagen.

Bestil tømning af jeres egen glasbeholder

Bestil afhentning af farligt affald

Hvis din boligforening har et særligt metalskab til farligt affald, skal du bestille afhentning, når metalskabet skal tømmes. Du skal klargøre affaldet til afhentning, blandt andet ved at sortere affaldet og mærke affaldet, hvis man ikke kan se, hvad det er.

Bestil afhentning af farligt affald fra metalskabet

Hvis din boligforening har en rød boks til farligt affald, skal du bestille afhentning, når den røde boks skal tømmes. Boksen skal gøres klar til tømning, hvor indholdet sorteres. Derefter skal boksen stilles frem på det aftalte sted.

Bestil tømning af rød boks til farligt affald

Bestil afhentning af haveaffald

Boligforeninger med en affaldsbeholder til haveaffald, kan få hentet haveaffald. Beholderen til haveaffald skal sættes frem til skel eller på standplads og stå med bagsiden og håndtagene udad. Ved siden af beholderen kan I lægge bundter (maksimalt 120 x 50 cm), der skal bindes med sejlgarn eller papirsnor. I kan også stille åbne papirsække med haveaffald, men affaldet må ikke stikke op ad sækkene.

Bestil afhentning af haveaffald

Haveaffald bliver kun hentet i perioden 15. marts til 15. december.

Køb ekstra tømning eller vask af beholdere

Køb ekstra tømning af restaffald

I kan købe ekstra tømning af restaffald. Det koster 22,00 - 75,00 kroner per affaldsbeholder, alt efter størrelsen. Du kan se, hvilke beholdere I har, og prisen på ekstra tømning i bestillingsformularen. Ejendommen modtager en faktura for tømningen i løbet af 3 måneder.

Køb ekstra afhentning af restaffald

Køb vask af jeres affaldsbeholdere

Køb vask af jeres affaldsbeholdere. Det koster 178,75 kroner per affaldsbeholder. Ejendommen modtager en faktura eller bliver faktureret ekstra på skattebilletten.

Køb vask af jeres affaldsbeholdere

Send beskeder om affald - manglende tømning

Send besked om manglende tømning

Fortæl os, hvis vi ikke har hentet jeres affald. I skal give os besked så hurtigt som muligt. Nogle gange kan skraldemanden ikke komme til, andre gange er I blevet sprunget over. Enten sender vi skraldebilen afsted igen, eller også må I vente til næste gang. Det kommer an på, hvor fyldte jeres beholdere er, og hvor lang tid, der er til næste tømning.

Restaffald er ikke tømt

Skraldesuget med restaffald er ikke tømt

Madaffald er ikke tømt

Plast er ikke tømt

Metal er ikke tømt

Pap er ikke tømt

Papir og/eller batterier er ikke tømt

Beholder til småt elektronik er ikke tømt

Storskrald eller elektronik er ikke afhentet

Glasbeholder er tømt

Den offentlige glascontainer er ikke tømt

Farligt affald fra metalskab eller rød boks er ikke afhentet

Haveaffald er ikke afhentet

Send besked om ødelagte eller forsvundne affaldsbeholdere

Giv os besked, hvis en beholder er gået i stykker, er blevet brændt af eller I har mistet en beholder. I får en nye beholder, hvis den er slidt op eller gået i stykker på skraldebilen. I skal betale for en ny, hvis beholderen har været udsat for hærværk eller er blevet stjålet. Frederiksberg Kommune ejer alle affaldsbeholderne.

Vores beholder er ødelagt eller forsvundet

Spørg os om affald og genbrug

Vores affaldskonsulenter kan hjælpe med indretning af affaldsrum, tilmelding til nye affaldsordninger, kampagner for at undgå fejlsortering, vejledning om forholdet mellem virksomheders og beboernes affald, informationsmaterialer med mere. Skriv til os, vi svarer så hurtigt som muligt.

Stil spørgsmål til vores affaldskonsulenter

Tilmeld eller tilpas jeres affaldsordninger

Tilmeld farligt affald

Boligforeninger med 4-20 lejligheder kan få en rød boks til farligt affald og elektronik. Boligforeningen skal udpege en affaldsansvarlig, der holder øje med boksen, gør boksen klar til tømning og bestiller tømning af boksen i selvbetjeningen. Boksen kræver, at vi godkender en ny standplads udenfor, hvor boksen skal stilles frem til tømning.

Læs vejledning for rød boks til farligt affald og småt elektronik i boligforeninger

Tilmeld rød boks til farligt affald og elektronik (4-20 lejligheder)

Boligforeninger med mere end 20 lejligheder kan få et metalskab til farligt affald. Boligforeningen skal udpege en affaldsansvarlig, der holder øje med skabet, gør skabet klar til tømning og bestiller tømning af skabet i selvbetjeningen. Skabet kræver, at vi godkender en ny standplads.

Læs vejledning for metalskab til farligt affald i boligforeninger

Tilmeld metalskab til farligt affald (+20 lejligheder)

Tilmeld småt elektronik

Større boligforeninger med mere end 20 lejligheder kan få en 140 liter affaldsbeholder til småt elektronik. Beholderen bliver tømt hver 4. uge.

Tilmeld småt elektronik i beholder (+20 lejligheder)

Mindre boligforeninger med 4-20 lejligheder kan i stedet tilmelde sig den røde boks til farligt affald og småt elektronik - se ovenfor.

Tilmeld glas

Større boligforeninger med mere end 20 lejligheder kan få deres egen glasbeholder på 4-hjul og 800 liter. Beholderen skal have en ny standplads, hvor den står til daglig. Beholderen skal også have et afhentningssted, da I skal køre den frem til tømning. Vi vurderer, om jeres forening kan godkendes til en glasbeholder.

I skal selv bestille tømning i selvbetjeningen og køre glasbeholderen ud til vejen til tømning.

Tilmeld glasbeholder (+20 lejligheder)

Tilpas restaffald

Har I for meget eller for lidt plads til restaffald? Her kan I ansøge om at få flere eller større og færre eller mindre beholdere til restaffald.

Vær opmærksom på, at jeres affaldsgebyr er afhængig af kapaciteten til restaffald. Kapaciteten er den samlede plads, der er i beholderne, til restaffald per uge. Skal I have flere eller større beholdere, så skal I betale højere affaldsgebyr.

Vi er forpligtiget til at sikre, at I altid har plads til jeres restaffald. Derfor justerer vi ikke kapaciteten i sommerferien eller i juleferien.

Tilpas restaffald - større eller flere beholdere

Tilpas restaffald - mindre eller færre beholdere

Tilpas papir, pap, plast, metal og andet genbrug

Har I for meget eller for lidt plads til genbrug, som papir, pap, plast, metal eller glas og elektronik? Så kan I bede om større eller mindre beholdere og oftere tømning.

Tilpas beholdere til papir, pap, plast, metal og andet genbrug

Ødelagte eller forsvundne beholdere

Giv os besked, hvis en beholder er gået i stykker, blevet brændt af eller I har mistet en beholder. I får en ny beholder, hvis den er slidt op eller gået i stykker på skraldebilen. I skal betale for en ny, hvis beholderen har været udsat for hærværk eller er blevet stjålet. Frederiksberg Kommune ejer alle affaldsbeholderne.

Bestil erstatning af ødelagte eller forsvundne beholdere

Madaffald - bestilling af poser, kurve eller startpakker

Sådan får I tømt affaldsbeholderen til madaffald

 • Stil beholderen med håndtagene udad. Låget kan åbnes fra begge side, så beholderen kan altid stå klar til skraldemanden med håndtagene udad. Vær opmærksom på, om beboerne vender beholderen, så den ikke er klar til tømning
 • Låget på madaffalds beholderen skal være lukket.
 • Der må kun være grønne poser med madaffald i beholderen.

Hvis skraldemanden har glemt jer, så giv os besked.

Madaffaldsbeholderen er ikke blevet tømt

Kun for kontaktpersoner: Sådan bestiller I nye poser til ejendommens beboere

Vær opmærksom på, at beboerne har fået udleveret 100 poser i startpakken. Mange beboere vil have poser til et helt år. Vi forventer, at I maksimalt behøver at bestille poser til halvdelen af lejlighederne 1 - 2 gange om året.

 • Opret en "ny kontaktperson" i selvbetjeningen og vælg: ejendom, adgangskode og indtast mail og telefonnummer. Vi kan desværre ikke overføre din oprettelse fra udleveringen af startpakker, så du skal "oprette en kontaktperson" i vores nye selvbetjening.
 • Bestil nye poser i webshoppen og vælg standplads. Poserne bliver leveret af skraldemændene til standpladsen for madaffaldsbeholderen inden for cirka 10 arbejdsdage. Der kan være længere leveringstid i maj, juni og juli 2018.

Opret en kontaktperson for madaffald og bestil nye poser

Beboerne kan selv hente nye poser

Beboerne kan hente poser til sig selv.

 • Borgerservice på Rådhuset
  Mandag og torsdag klokken 9-17
  Tirsdag, onsdag og fredag klokken 9-13
 • Bispeengen Genbrugsstation, Bispeengen 35, 2000 Frederiksberg
  Hverdage klokken 10-18
  Weekend og helligdage klokken 10-17

Mangler I materiel til madaffald?

Hvis I er tilmeldt ordningen og har modtaget brev om, at I skal sortere madaffald, så skal I kontakte os, hvis I mangler udstyr.

Affaldsbeholderen til madaffald mangler

Vi har ikke fået startpakker til lejlighederne

Her kan du tjekke, om I er tilmeldt madaffaldsordningen. Vælg din adresse i tømmekalenderen.

Se dine madaffaldsbeholdere og din tømmekalender

SorteringsABC, skilte og information til beboerne

SorteringsABC

SorteringsABC er et digitalt opslagsværk, hvor du kan søge på affald og se, hvordan du kan aflevere det, når du bor i boligforening.

SorteringsABC for boligforeninger - digital guide

Bestil sorteringsskilte til foreningen (lukket indtil videre)

Vi skifter IT-system, så skiltebestillingen er lukket året ud.

Bestil A4 eller A3 sorteringsskilte af plast til at hænge op over affaldsbeholderne eller i storskraldsrummet. I selvbetjeningen kan du krydse af, hvilke skilte du vil have. Derudover kan du vælge mellem danske og engelske skilte. Husk at skrive din postadresse til pakkeposten, så vi kan sende skiltene til dig. 

Se skiltene på dansk

Se skiltene på engelsk

Bestil sorteringsguides til beboerne

Du kan lave jeres egen sorteringsguide og få dem trykt af os. I guiden skriver du, hvor affaldsbeholderne står eller om man skal køre på genbrugsstationen. Alle andre informationer om sortering er fortrykt i guiden. Du kan lave en på dansk og en på engelsk. Du kan gemme sorteringsguiden som pdf og bestille eksemplarer til tryk. Vi trykker og sender sorteringsguiderne uden beregning.

Log ind som kontaktperson og bestil trykte guides.

Lav en sorteringsguide og bestil til tryk

Lav guides uden at logge ind som kontaktperson. Guiden kan gemmes som pdf, men kan ikke bestilles til tryk.

Lav en sorteringsguide og gem som pdf

Video: Vend affaldsbeholdere med to hjul

Stil 2-hjulede affaldsbeholdere med håndtagene udad. Så kan skraldemanden tømme affaldsbeholderen uden at få arbejdsskader.

Video: Vend affaldsbeholdere med to hjul
00:53