FNs Verdensmål 4.-6. klasse

Egnet for 4. – 6. klassetrin

Egnede fag: Samfundsfag, Natur/Teknik, Biologi, Geografi

Kompetenceområder: Bæredygtighed, refleksion, perspektivering, samarbejde.

Varighed: 90 min.

Formål

Eleverne skal have indblik i at omsætte de komplekse verdensmål til konkrete hverdagseksempler, samt forstå sammenhængen mellem de 17 forskellige verdensmål.

Læringsmål

  • Eleven kan koble verdensmålene på konkrete eksempler fra hverdagen.  
  • Eleven kan begrunde og argumentere for, hvorfor verdensmålene er vigtige.
  • Eleven kender til sammenhængen mellem en genanvendelsesproces og verdensmålene.
  • Eleven har en forståelse for, hvordan verdensmålene er forbundet med hinanden.
     

Aktivitetsbeskrivelse

FN’s 17 Verdensmål blev vedtaget af verdens ledere i 2015 med det formål at sikre en bæredygtig udvikling frem mod 2030. I Frederiksberg Kommune er det vores ambition, at alle borgere, børn som voksne, har et godt kendskab til Verdensmålene.

Under dette besøg skal eleverne arbejde med FN’s Verdensmål på fire forskellige poster.

På posten Verdensmålsfilosofi får eleverne mulighederne for at give deres bud på, hvordan de selv kan arbejde med Verdensmålene i deres hverdag.
På posten Rejsen til en fremmed planet skal eleverne gennem til- og fravalg udvælge tre Verdensmål, som de mener er vigtige, og begrunde hvorfor.
På posten Plastik Tur/Retur får eleverne mulighed for at følge, hvordan en plastikflaske kan genanvendes, og hvordan genbrug og genanvendelse relaterer sig til Verdensmål nr. 12, 14 og 15.
På posten Drømmebyen tegner eleverne deres egen drømme-by baseret på verdensmålene. Afslutningsvis forpligter eleverne sig også til ét verdensmål, som de kan arbejde videre med i fremtiden.

Forventninger til læreren

  • Læreren skal deltage og bemande posten ”Rejsen til en fremmed planet”
  • Eleverne skal inddeles i fire grupper til aktiviteten i klassen.
  • I klassen bør være fire borde til hver post - gerne med lidt afstand imellem.

Book FNs Verdensmål