Glas

Sådan sorterer du glas:

  • Glasflasker fra drikkevarer
  • Skyllede glas og flasker fra fødevarer, gerne med låg
  • Drikkeglas og skår

Du kan søge i vores sorteringsABC og se om dit affald må komme i glascontaineren.

Gå til sorteringsABC for boligforeninger

Gå til sorteringsABC for villaer og rækkehuse

Find den nærmeste glascontainer

På bykortet kan du finde den nærmeste af de over 100 glascontainere i byen.

Se bykortet med glascontainere

Enkelte større boligforeninger har deres egen glascontainer i gården. Du kan læse mere om affaldsordningerne og se selvbetjening på www.frederiksberg.dk/affald

Glas bliver til nyt glas

Glas og flasker fra Frederiksberg, både direkte fra ejendommen og fra containerne på gaderne, bliver samlet ind og kørt til Holmegård Glasværk. Flasker og glas blive knust og smeltet om til nyt glas. Lågene af metal bliver sorteret fra så godt som muligt og sendt til genbrug.

Når du sorterer glas, er du med til at sikre, at vi kan bruge glasset igen, i stedet for producere nyt glas af fint sand og kalk.

 

Få mere at vide
 

Gå til sorteringsABC for boligforeninger

Gå til sorteringsABC for villaer og rækkehuse

FILM - Derfor må porcelæn ikke komme i glascontaineren