Institution

Velkommen til selvbetjeningen for kommunale institutioner.

Her kan I se, hvornår I får hentet affald, bestille afhentning, sende beskeder om manglende tømning eller stille spørgsmål, tilmelde nye affaldsordninger eller tilpasse nuværende ordninger.

Brug menuerne og genvejene til at bestille, sende beskeder og tilmelde eller tilpasse affaldsordninger.

Tømmekalender

Tømmekalender

Kør selv på genbrugsstationen

I skal betale for at bruge genbrugsstationen. I skal oprette jer som kunde og betale per besøg.

Institutioner skal tilmelde sig erhvervsadgang for at bruge genbrugsstationen

Persondata

Se hvordan vi behandler de personoplysninger, som du afgiver i selvbetjeningen.

Læs mere om dine rettigheder

Selvbetjening for institutioner

Bestil afhentning af affald

Bestil afhentning af storskrald og elektronik

Storskrald er primært møbler og affald over 1 meter. Men vi henter både stort brændbart og stort jern som storskrald. Derudover henter vi elektronik og hårde hvidevarer, pvc og imprægneret træ. I selvbetjeningen skal I krydse af, hvilke typer affald, I skal have hentet.

Har I en stor jerncontainer til møbler, skal du bestille tømning af containeren, når den er fuld.

Sådan får I hentet storskrald

Affaldet skal sorteres og gøres klar til afhentning:

  • Affaldet må ikke stables
  • Affaldet skal stå sorteret og opdelt efter affaldstype
  • Affaldet skal kunne løftes af 1-2 skraldemænd
  • Man kan samle småt elektronik i klare plastsække.

Indtast mailadresse i bestillingen, så får I en vejledning sammen med tidspunktet for afhentning.

Bestil afhentning af storskrald og elektronik

Bestil tømning af jerncontainer til møbler (stort brændbart)

Bestil afhentning af glas

Nogle institutioner har deres egen glasbeholder på hjul. Glasbeholderen skal køres frem til fortov, når den skal tømmes.

Bestil tømning af jeres egen glasbeholder

Bestil afhentning af farligt affald

Nogle institutioner har et særligt metalskab til farligt affald. I skal bestille afhentning, når metalskabet skal tømmes. I skal klargøre affaldet til afhentning, blandt andet ved at sortere affaldet og mærke affaldet, hvis man ikke kan se, hvad det er.

Nogle institutioner har en rød boks til farligt affald. Boksen skal gøres klar til tømning, hvor indholdet sorteres. Derefter skal boksen stilles frem på det aftalte sted.

Bestil afhentning af farligt affald fra metalskabet

Bestil tømning af rød boks til farligt affald

Bestil afhentning af haveaffald

Institutioner, der ikke har en aftale med Frederiksberg Gartner- og Vejservice om pasning af udendørsarealerne, kan bestille afhentning af haveaffald. Beholderen til haveaffald skal sættes frem til skel eller på standplads. Ved siden af beholderen kan i lægge bundet bundter (maksimalt 120x50cm), der skal bindes med sejlgarn eller papirsnor. I kan også stille åbne papirsække, der ikke må være overfyldte.

Haveaffald bliver kun hentet i perioden 15. marts til 15. december.

Bestil afhentning af haveaffald

Blød plast og hård plast er lagt sammen

I skal bruge beholderen udenfor til hård plast. Beholderen er nu til både hård og blød plast. Beholderen bliver tømt automatisk hver 4. eller hver 2. uge. Fra 1. september bliver alle beholdere tømt hver 2. uge. Stativet til blød plast er jeres. I kan fortsat bruge det til blød plast, I skal bare aflevere poserne i beholderen udenfor.

Bestil madaffaldsposer til skole eller institution

Madaffaldsposer er til brug for de små grønne køkkenkurve. Når du bestiller, skal du vælge et antal pakker. Du kan fx vælge én pakke pr. klasse. En pakke indeholder 100 poser fordelt i 2 ruller. Pakkerne leveres i papkasser med 20 pakker i hver. Papkassen måler 40x29x20 cm.

Kasserne med poser leveres af Frederiksberg Renovation, og der kan være leveringstid på op til 10 arbejdsdage.

Bestil madaffaldsposer til institutionen

Hvis I bruger stor plastspande på 60 liter til opsamling af madaffald, så skal I selv købe plastsække til spandene. Køb grønne eller gennemsigtige plastsække, der hvor I ellers køber materialer til institutionen.

 

Køb ekstra tømning eller vask af beholdere

Køb ekstra tømning af restaffald

I kan købe ekstra tømning af restaffald. Det koster 22,00 - 75,00 kroner per affaldsbeholder, alt efter størrelsen. Du kan se, hvilke beholdere I har, og prisen på ekstra tømning i bestillingsformularen. Ejendommen modtager en faktura for tømningen i løbet af 3 måneder.

Køb ekstra afhentning af restaffald

Køb vask af jeres affaldsbeholdere

Køb vask af jeres affaldsbeholdere. Det koster 178,75 kroner per affaldsbeholder. Ejendommen modtager en faktura eller bliver faktureret ekstra på skattebilletten.

Køb vask af jeres affaldsbeholdere

Send beskeder om affald - manglende tømning

Manglende tømning

Fortæl os, hvis vi ikke har hentet jeres affald. I skal give os besked så hurtigt som muligt. Nogle gange kan skraldemanden ikke komme til, andre gange er I blevet sprunget over. Enten sender vi skraldebilen afsted igen, eller også må I vente til næste gang. Det kommer an på, hvor fyldte jeres beholdere er, og hvor lang tid der er til næste tømning.

Restaffald er ikke tømt

Madaffald er ikke tømt

Plast - hård og blød - er ikke tømt

Metal er ikke tømt

Pap er ikke tømt

Papir og/eller batterier er ikke tømt

Affaldsbeholder til småt elektronik er ikke tømt

Storskrald eller elektronik er ikke afhentet

Glasbeholder er ikke tømt

Den offentlige glascontainer er ikke tømt

Farligt affald fra metalskab eller rød boks er ikke afhentet

Haveaffald er ikke afhentet

Ødelagte eller forsvundne beholdere

Giv os besked, hvis en beholder er gået i stykker, er blevet brændt af eller I har mistet en beholder. I får en nye beholder, hvis den er slidt op eller gået i stykker på skraldebilen. I skal betale for en ny, hvis beholderen har været udsat for hærværk eller er blevet stjålet. Frederiksberg Kommune ejer alle affaldsbeholderne.

Bestil erstatning for ødelagt eller forsvundet beholder

Spørg os om affald og genbrug

Vores affaldskonsulenter kan hjælpe med indretning af institutionen eller affaldsrum, tilmelding til nye affaldsordninger, kampagner for at undgå fejlsortering, informationsmaterialer med mere. Skriv til os, vi svarer så hurtigt som muligt.

Stil spørgsmål til vores affaldskonsulenter

Tilmeld eller tilpas affaldsordninger

Tilmeld ordning farligt affald og elektronik

Mindre institutioner kan få en rød boks til farligt affald og elektronik. Institutionen skal udpege en affaldsansvarlig, der holder øje med boksen, gør boksen klar til tømning og bestiller tømning af boksen i selvbetjeningen. Boksen kræver, at vi godkender en ny standplads udenfor, hvor boksen skal stilles frem til tømning.

Læs vejledning for rød boks til farligt affald og småt elektronik

Tilmeld rød boks til farligt affald og elektronik

Større institutioner kan få et metalskab til farligt affald. Boligforeningen skal udpege en affaldsansvarlig, der holder øje med skabet, gør skabet klar til tømning og bestiller tømning af skabet i selvbetjeningen. Skabet kræver, at vi godkender en ny standplads.

Læs vejledning for metalskab til farligt affald i boligforeninger

Tilmeld metalskab til farligt affald

Større institutioner kan få en 140 liter affaldsbeholder til småt elektronik. Beholderen bliver tømt hver 4. uge.

Tilmeld småt elektronik i beholder (+20 lejligheder)

Tilmeld ordning for glas

I kan få jeres egen glasbeholder på 4-hjul og 800 liter. Vi skal godkende en ny standplads og aftale et sted, hvor beholderen skal køres hen, når den skal tømmes. I skal selv bestille tømning i selvbetjeningen og køre beholderen frem til tømning.

Tilmeld glas

Tilpas ordning for restaffald

Har I for meget eller for lidt plads til restaffald? Her kan I ansøge om at få flere eller større og færre eller mindre beholdere til restaffald.

Vær opmærksom på, at jeres affaldsgebyr er afhængig af kapaciteten til restaffald. Kapaciteten er den samlede plads, der er i beholderne, til restaffald per uge. Skal I have flere eller større beholdere, så skal I betale højere affaldsgebyr.

Vi er forpligtiget til at sikre, at I altid har plads til jeres restaffald. Derfor justerer vi ikke kapaciteten i sommerferien eller i juleferien.

Tilpas restaffald - større eller flere beholdere

Tilpas restaffald - mindre eller færre beholdere

Tilpas ordninger for papir, pap, plast (hård og blød), metal og andet genbrug

Har I for meget eller for lidt plads til genbrug, som papir, pap, plast, metal eller glas og elektronik? Så kan I bede om større eller mindre beholdere og oftere tømning.

Tilpas beholdere til papir, pap, plast, metal og andet genbrug

Ødelagte eller forsvundne beholdere

Giv os besked, hvis en beholder er gået i stykker, blevet brændt af eller I har mistet en beholder. I får en ny beholder, hvis den er slidt op eller gået i stykker på skraldebilen. I skal betale for en ny, hvis beholderen har været udsat for hærværk eller er blevet stjålet. Frederiksberg Kommune ejer alle affaldsbeholderne.

Bestil erstatning af ødelagte eller forsvundne beholdere

SorteringsABC, skilte og klistermærker

SorteringsABC

SorteringsABC er et digitalt opslagsværk, hvor du kan søge på affald og se, hvordan du kan aflevere det. Guiden er lavet til boligforeninger, men du kan også bruge den til at finde sorteringsinformation.

SorteringsABC for boligforeninger - digital guide

Bestil A4 sorteringsskilte til institutionen udenfor (lukket indtil videre)

Bestilling af skilte er lukket året ud, da vi skifter IT-system.

Bestil A4 sorteringsskilte af plast til at hænge op over affaldsbeholderne eller i storskraldsrummet. I selvbetjeningen kan du krydse af, hvilke skilte du vil have. Skriv i bemærkningsfeltet, hvor mange skilte du vil have af hver slags.

Se A4-skiltene på dansk

Se A4-skiltene på engelsk

Bestil A5 klistermærker til sortering indenfor

Vi har A5 klistermærker til sorteringsmøbler indenfor. Skriv i formularens tekstfelt, hvilke klistermærker I gerne vil have.

Se A5-klistermærkerne

Bestil A5 klistermærker til indenfor