Jagten på råstoffer 7.-9. klasse

Egnet for 7. – 9. klassetrin

Egnede fag: Fysik, kemi, biologi, geografi og samfundsfag

Kompetenceområder: Undersøgelse inden for fysik og kemi, samarbejde, kommunikation og perspektivering

Varighed: Ca. 2 timer inkl. kort pause

Aktivitetsbeskrivelse

”Jagten på råstoffer” er et spil, der sætter fokus på de råstoffer, som indgår i daglige forbrugsvaner, f.eks. elevernes mobiltelefoner. Eleverne får viden om, hvilke råstoffer der bruges i hverdagen, hvor de kommer fra, hvordan de udvindes, og at der ikke er ubegrænsede mængder af dem. 

Formålet er, at lade eleverne arbejde med råstoffer, miljø og bæredygtighed på en sjov og praktisk måde. Eleverne opnår færdigheder i at vurdere samfundsmæssige problematikker om råstoffernes ressourcer og genanvendelse. 

Spillet foregår i klasselokalet, hvor en spilleplade, plancher og poster er opstillet. Eleverne får tildelt spørgsmål, som de skal besvare og løse i hold, hvor pointene løbende bliver talt sammen online på raastofjagten.dk. Alle hold er i gang på samme tid og fuld beskæftiget med at dyste om jagten på råstoffer.

Forventning til læreren

Inden genbrugsguiderne kommer, skal læreren inddele eleverne i hold (max. 8 hold i alt). Der skal udpeges en holdleder for hvert hold, og alle hold skal have adgang til en smartphone eller en tablet. Læreren skal sørge for, at holdene bliver oprettet på raastofjagten.dk, og at holdene gennemfører førtest på hjemmesiden. 

Der skal på dagen, hvor spillet gennemføres, stilles et lokale til rådighed, hvor plancher og de forskellige poster kan sættes op af genbrugsguiderne. Det vil være en fordel, hvis der, udover det nævnte lokale, er adgang til et ekstra lokale eller gangareal, så de forskellige plancher og poster kan spredes ud over et større areal. Efter genbrugsguidernes besøg skal holdene foretage en eftertest på hjemmesiden, hvormed det er muligt at se en faglig fremgang.

Book Jagten på råstoffer