Lej container

container

Her kan du leje en jerncontainer, hvis I har meget affald. Vi har 3 forskellige containere.

1. Stort brændbart

2. Stort jern og metal

Containeren koster 2.667,50 kroner per lejedag. 

3. Haveaffald

Containeren koster 1.917,50 kroner per lejedag.

Værd at vide om leje af container

Containeren bliver leveret dagen før og hentet dagen efter selve lejedagen. Weekend tæller for 1 lejedag, hvor containeren bliver leveret om fredagen og hentet om mandagen.

Du skal derfor spærre plads til containeren i minimum 3 eller 4 dage, selvom du kun betaler for 1 lejedag. 

Vi sørger for, at I får en parkeringstilladelse til containeren.

Sådan afspærrer du til lejet container

  • I skal spærre 18 meter af i længden til containeren.

Selvom containeren ikke er så lang, skal lastbilen bruge pladsen til at sætte den af og hente den igen. 

  • Der skal være minimum 3 meters fri passage udenom containeren, så lastbiler også kan passere containeren. 
  • I må ikke opstille containeren, hvor der er parkerings- eller standsningsforbud. 
  • I skal anvende autoriserede parkeringsforbudsskilte (C61) med undertavle med dag og dato, hvis I vil være sikker på, at der er plads til containeren, når den kommer. 

I kan leje skilte hos private firmaer; søg på internettet efter: afspærringsmateriel 

  • I skal opsætte skiltene mindst 24 timer i forvejen. 
  • I skal registrere på en liste, hvilke biler, der er parkeret, når I sætter skiltene op. 

I skal bruge Skema til registrering af biler, som I finder på frederiksberg.dk/vejraaden. Det er ansøgeren eller ejeren af ejendommen, der skal opbevare listen.  Listen skal bruges som dokumentation, hvis politiet eller vi måtte kræve det. Det kan være i forbindelse med fjernelse af biler (politiet), hvis det er nødvendigt for placering af containeren, eller hvis en bilejer får en parkeringsbøde fra kommunen, og ejeren mener, at bilen var parkeret før opsætning af skilte. 

Ejendommen skal selv sørge for at holde rent omkring containeren. Det gælder affald, men også snerydning og grusning om vinteren.

Skema til registrering af biler - se under links

Ring til Borgerservice for at leje en container

Du skal ringe til Borgerservice på telefon 38 21 21 21 for at leje en container.