Madspild 5.-7. klasse

Egnet for 5. – 7. klasse

Egnede fag: Madkundskab, Natur/Teknologi, Samfundsfag

Kompetenceområder: Modellering, perspektivering, fødevarebevidsthed, madlavning, bæredygtighed

Varighed: 90 minutter

Formål

Eleverne skal blive bekendte med forskellen på madspild og madaffald, de dertilhørende konsekvenser, samt blive bevidste om, hvordan de kan mindske madspild.

Læringsmål

• Eleven kan kende forskel på madspild og madaffald
• Eleven kan give en grund til, hvorfor madspild er et problem
• Eleven kan nævne tre ting, man kan gøre for at mindske madspild

Aktivitetsbeskrivelse

Hvert år smider hver dansker i gennemsnit 42 kg mad ud. Når man smider mad ud, som ikke er dårligt eller muggent, kaldes det madspild. Der er forskellige måder at udnytte maden bedre på, for at undgå madspild. For eksempel kan man lave rugbrødschips, hvis man har daggammelt brød liggende, som ikke er helt friskt længere. 
Under dette besøg introducerer vi eleverne til begreberne madspild og madaffald. Formålet er, at eleverne bliver bekendte med, hvordan de kan mindske madspild og dettes belastning på miljøet. I den forbindelse laves der rugbrødschips i madlavningslokalet, mens eleverne stifter bekendtskab med historien om rugbrødets rejse. Ethvert produkt, vi køber, bærer på en 'rygsæk', som indeholder historien om de produktionsled, varen går igennem, før det ender i vores indkøbskurv. Vi kigger i rugbrødets rygsæk, for at gøre eleverne bevidste om, hvilke miljømæssige og økonomiske omkostninger der er forbundet med fødevareproduktion.

Forventninger til læreren

At læreren er til stede, og vi kan benytte lokalerne til madkundskab

Book madspildsbesøg