Plast - hård og blød

Sådan sorterer du plast - både hård og blød:

  • Plastemballage fra sæbe, shampoo
  • Plastflasker fra drikkevarer
  • Plastbakker fra mad, frugt, take-away
  • Plastposer, plastsække
  • Plastfolier, slikposer

Plast kan være hård, blød eller sammensat. Sammensatte plasttyper kan alle sammen afleveres som plast fx hård plastbakke med folielåg. Hvis plasten er sammensat med andre typer affald, fx mælkekartoner, kaffeposer, fødevarekartoner - så skal du aflevere det som restaffald. Skumgummi, skumplast og cykelslanger er stadig restaffald. Skumplast kan du kende ved, at det er svampet, smuldrer eller knækker let.

Du kan søge i vores sorteringsABC for at se, om din plast hører til i plast-beholderen

Gå til sorteringsABC for boligforeninger

Gå til sorteringsABC for villaer og rækkehuse

Plast bliver til ny plast: Den korte historie

Plast bliver samlet ind på Frederiksberg, sorteret i hård og blød plast, og sendt til genbrug. Plasten bliver vasket og kværnet, så den kan indgå i nye produkter af plast. I øjeblikket (2018) sender vi plasten til Alba i Braunschweig i Tyskland (sammen med andre kommuner). Over 75% af den plast vi afleverer til genbrug bliver brugt igen. Resten bliver brugt til energi. Det er desværre ikke alle typer emballage af plast, som er lavet til at blive brugt igen. 

Når du sorterer plast, er du med til at sikre, at vi kan bruge mest muligt af plasten igen, i stedet for at skulle lave ny plast af råolie.

Plast bliver til ny plast: Den lange historie

Plasten fra Frederiksberg Kommune kommer i første omgang til et anlæg i Tyskland, der hedder ALBA, som sorterer plasten, så minimum 75 procent af plasten får en chance for at blive genanvendt.

Der er endnu en hel del plast, som godt nok er forberedt til at kunne genanvendes, men som endnu ikke er attraktivt nok til, at der er produktionsvirksomheder, der vil købe det. Derfor er der også stadig noget af plasten, der ender med at blive brændt i Tyskland. Men læs endelig videre, for vi skal for alt i verden blive ved med at sortere plasten fra til genanvendelse.

Hele plastindustrien er lige nu i gang med en meget stor omstilling og udvikling, hvor de virksomheder, der producerer produkter af plast, skal til at ændre deres produktion, så de bruger af den plast, som vi sorterer fra til genanvendelse i stedet for at producere plast fra bunden af. Den udvikling er i fuld gang, men vi er slet ikke i mål endnu, men der er rigtig mange der arbejder på, at blive dygtige til at genanvende plasten og få en god forretning ud af det.

Sådan bliver din plast genanvendt

  • Omkring 30 procent af plasten fra husholdninger, er så god plast, at det bliver solgt videre til plastproducenter, som producerer nye fine plastprodukter ud af den. Her er der tale om produkter som er lige så gode produkter, som den plast de er genanvendt fra.
  • Det resterende plastaffald indeholder blandede former for plast, som ikke kan blive til nye plastprodukter i samme kvalitet, som det er oprindeligt har været. Plasten kan dog stadig genanvendes til fx produkter af sort plast, vejafspærringer og andet. Der er dog ikke altid tilstrækkelig efterspørgsel efter denne type plast, og derfor vil den i nogle tilfælde ende med at blive brændt.
  • Op til 25 procent af det plastaffald, som håndteres på det tyske sorteringsanlæg, bliver sorteret fra, fordi det slet ikke er plast. Det er fejlsorteringer som bioaffald, elektronik, emballage som ikke er plast, blandede materialer som mælkekartoner m.m.

Plasten fra Frederiksberg bliver blandet sammen med plasten fra andre danske kommuner og kommuner i Tyskland, og derfor er det p.t. vanskeligt at spore vores plast blandt alt det andet til endelig genanvendelse. I de fremtidige udbud af plast vil vi dog lægge vægt på, at det er muligt at spore plasten hele vejen fra os og til det ender som produkt. Det er et stort krav at stille til virksomhederne. Ved sidste udbud blev det også forsøgt at kræve sporbarhed, men ingen virksomheder kunne leve op til disse krav. Men som sagt er plastindustrien i rivende udvikling, og vi bliver ved med at skubbe på.

Sorter din plast så meget som muligt

Selvom vi ikke er i mål med genanvendelsen af plast, så er én ting 100 procent sikkert. Hvis vi ikke sorterer plasten fra, så bliver det med sikkerhed brændt. Så sorter på livet løs, og hvis du er i tvivl om noget er plast eller ej, så læg det i plastbeholderen. Så sorterer de professionelle dét fra, som de kan genanvende. Og da de hele tiden udvikler sig og bliver bedre, så skal vi give dem alt det vi kan, så de har noget at arbejde med.