Posetryk i SFO eller i 0.-3. klasse

Egnet for SFO’er og 0. til 3. klasse.

Egnede fag: Samfundsfag og Billedkunst.

Kompetenceområder: Undersøgelse inden for billedkunst, natur/teknologi, kommunikation og perspektivering.

Varighed: 90 minutter

Formål
Eleverne skal blive bekendte med affaldssorteringen på Frederiksberg. Eleverne lærer om affaldets belastning på miljøet, og hvordan vi kan mindske dette gennem genbrug og genanvendelse. 

 

Læringsmål

  • Eleven kan kende forskel på forskellige typer affald

Aktivitetsbeskrivelse

Affaldssortering er de senere år blevet en større del af vores hverdag. Derfor er det vigtigt at kunne kende forskel på de forskellige typer affald for at kunne sortere korrekt. Under dette besøg introducerer vi børnene til begreberne miljø, genbrug og affaldssortering. Formålet er, at børnene lærer at kende forskel på de forskellige materialer og derved gøre affaldssortering en naturlig del af deres hverdag. Posetryk er en aktivitet, hvor eleverne skal designe sorteringsposer til de forskellige affaldstyper, der indsamles på Frederiksberg. Aktiviteten stimulerer børnenes kreativitet, og får dem til at sætte billeder på genbrug og genkende forskellige materialer.

Eleverne får uddelt hvide stofposer, maling og skabeloner. Stofposerne er fremstillet af genbrugstekstiler fra De Forenede Dampvaskerier og er syet af fængselsindsatte i Danmark. Børnene tager selv stilling til, hvilken affaldstype de vil male på sorteringsposen ved brug af uddelte skabeloner. Sorteringsposen får de med hjem og kan benytte i den daglige sortering af affald. Formålet er, at eleverne skal blive bekendte med affaldssorteringen på Frederiksberg.

Forventning til læreren

  • Afhængigt af hvor mange elever der deltager, kan aktiviteten deles op i hold à 12 elever. Da der kun er ét hold ad gangen, der kan være i gang med aktiviteten, er det lærerens ansvar at få eleverne igennem på tur.
  • Læreren sørger for et velegnet lokale, hvor aktiviteten kan udføres, og hvor poserne kan hænge til tørre (snor og klemmer).

Book Posetryk