Madspild 5.-7. klasse

Egnet for 5. – 7. klasse

besøg om madspild hvor eleverne laver rugbrødschips

Indhold

  Egnede fag: Madkundskab, Natur/Teknologi, Samfundsfag

  Krav: Eleverne skal have haft undervisning i madkundskab

  Kompetenceområder: Modellering, perspektivering, fødevarebevidsthed, madlavning, bæredygtighed

  Varighed: 90 minutter

  Formål

  Eleverne skal kende forskellen på madspild og madaffald og blive bevidste om, hvordan de kan mindske madspild.

  Læringsmål

  • Eleven kan kende forskel på madspild og madaffald.
  • Eleven kan give en grund til, hvorfor madspild er et problem.
  • Eleven kan nævne tre ting, man kan gøre for at mindske madspild.

  Aktivitetsbeskrivelse

  Hvert år smider hver dansker i gennemsnit 42 kg mad ud. Når man smider mad ud, som ikke er dårligt eller muggent, kaldes det madspild. Der er forskellige måder at udnytte maden bedre på, for at undgå madspild. For eksempel kan man lave rugbrødschips, hvis man har daggammelt brød liggende, som ikke er helt friskt længere. 
  Under dette besøg introducerer vi eleverne til begreberne madspild og madaffald. Formålet er, at eleverne bliver bekendte med, hvordan de kan mindske madspild og dettes belastning på miljøet. I den forbindelse laves der rugbrødschips i madlavningslokalet, mens eleverne stifter bekendtskab med historien om rugbrødets rejse. Ethvert produkt vi køber, bærer på en 'rygsæk'. I den ligger historien om alle de produktionsled, det er gået igennem, før det ender i vores indkøbskurv. Vi kigger i rugbrødets rygsæk for at gøre eleverne bevidste om, hvilke miljømæssige og økonomiske omkostninger der er forbundet med fødevareproduktion.

  Forventninger til læreren

  At læreren er til stede, og vi kan benytte lokalerne til madkundskab

  Book forløb om madspild