Sorteringsstafet 0.-3. klasse

Egnet for 0. – 3. klasse.

Egnede fag: Samfundsfag, Natur/Teknologi, Idræt.

Kompetenceområder: Affaldssortering, bæredygtighed, miljø/klima, perspektivering, modellering, undersøgelse, kommunikation.  

Varighed: 90 minutter

Formål

Eleverne skal blive bekendte med affaldssorteringen på Frederiksberg. Eleverne lærer om affaldets belastning på miljøet, og hvordan vi kan mindske dette gennem genbrug og genanvendelse. 

Læringsmål

• Eleven kan sortere sit affald i de rigtige beholdere
• Eleven kan kende forskel på forskellige typer affald
 

Aktivitetsbeskrivelse

Affaldssortering er de senere år blevet en større del af vores hverdag. Derfor er det vigtigt at kunne kende forskel på de forskellige typer affald for at kunne sorterere korrekt. Under dette besøg introducerer vi børnene til begreberne miljø, genbrug og affaldssortering. Formålet er, at børnene lærer at kende forskel på de forskellige materialer og derved gøre affaldssortering en naturlig del af deres hverdag. Besøget indebærer forskellige små lege i klassen samt en større sorteringsstafet udenfor. Vi ønsker gennem leg og dialog at gøre børnene bevidste om affaldets belastning på miljøet, og hvordan vi som borgere kan gøre en forskel.

Forventninger til læreren

  • Mulighed for at anvende et areal uden for klassen til stafetten. Det kan enten være i skolegården, gymnastiksalen eller andet.
  • Eleverne skal inddeles i henholdsvis fire grupper til aktiviteten oppe i klassen og inddeles i to gruppe til selve sorteringsstafetten nede i gården/gymnastiksalen.

(Hvis det er muligt anvendes 2 ’mooncars’ til sorteringsstafetten. Dette er dog ikke en nødvendighed for at bestille besøget.)

Book sorteringsstafet