Vejledning til selvbetjening

Selvbetjeningen flytter onsdag den 11. december

Selvbetjeningen flytter onsdag den 11. december

Selvbetjeningen flytter til affald.frederiksberg.dk onsdag den 11. december. Vi har fået nyt IT-system og samler selvbetjeningen på samme side som tømmekalenderen er i dag.

Boligforeninger - hvem må bruge selvbetjeningen?

Det er boligforeningens kontaktperson, der skal henvende sig gennem selvbetjeningen. Kontaktpersonen kan være ejeren, vicevært, varmemester, bestyrelsesmedlem eller udpeget af bestyrelsen til at have ansvaret for affald. Er du i tvivl, så kontakt boligens ejer eller foreningens bestyrelse eller administrator.

Nogle af de ydelser, man kan bestille, koster ekstra. Det er derfor vigtigt, at det er kontaktpersonen, der bestiller ekstra ydelser.

Villaer og rækkehuse - hvem må bruge selvbetjeningen?

Ejeren eller beboeren må kontakte kommunen om affald på ejendommen. Vær opmærksom på at nogle ydelser koster ekstra. Udgifterne bliver pålagt ejendommen. Det betyder, at hvis I er tre villalejligheder, så deler i regningen for de ekstra ydelser, som bliver bestilt i selvbetjeningen.

Kommunale institutioner - hvem må bruge selvbetjeningen?

Institutionens leder bestemmer som regel, hvem der er kontaktperson og må henvende sig om affald. Det vil typisk være lederen selv, en medarbejder eller den tekniske serviceleder, der er kontaktpersonen. Er du i tvivl, så spørg din nærmeste leder.

Nogle af de ydelser, man kan bestille, koster ekstra. Det er derfor vigtigt, at det er den affaldsansvarlige i institutionen, der bestiller ekstra ydelser.

Virksomheder - hvem må bruge selvbetjeningen?

Virksomheden bestemmer selv, hvem der henvender sig om affald. Vær opmærksom på at nogle ydelser koster ekstra. Virksomheden modtager en faktura på sit CVR-nr.