Gå til hovedindhold

Sorteringsstafet 0.-3. klasse

Egnet for 0. – 3. klasse.

Indhold

  Egnede fag: Samfundsfag, Natur/Teknologi, Idræt.

  Kompetenceområder: Affaldssortering, bæredygtighed, miljø/klima, perspektivering, modellering, undersøgelse, kommunikation.  

  Varighed: 60 minutter

  Formål

  Eleverne skal blive bekendte med affaldssorteringen på Frederiksberg. Eleverne lærer om affaldets belastning på miljøet, og hvordan vi kan mindske dette gennem genbrug og genanvendelse.

  Læringsmål

  • Eleven kan sortere sit affald i de rigtige beholdere
  • Eleven kan kende forskel på forskellige typer affald

  Aktivitetsbeskrivelse

  Affaldssortering er en stor del af vores hverdag. Derfor er det vigtigt, at man kender forskel på forskellige typer affald, så man kan sortere korrekt. Under dette besøg introducerer vi børnene til begreberne miljø, genbrug og affaldssortering. Formålet er, at børnene lærer at kende forskel på de forskellige materialer, og at affaldssortering bliver en naturlig del af deres hverdag. Besøget indebærer forskellige små lege i klassen efterfulgt af en større sorteringsstafet udenfor. Vi ønsker gennem leg og dialog at gøre børnene bevidste om affaldets belastning på miljøet, og hvordan vi som borgere kan gøre en forskel.

  Forventninger til læreren

  • Mulighed for at anvende et areal uden for klassen til stafetten. Det kan enten være i skolegården, gymnastiksalen eller andet.

  • Eleverne skal inddeles i fire grupper til aktiviteten oppe i klassen. Til selve sorteringsstafetten i gården eller gymnastiksalen skal de inddeles i to grupper.

  (Hvis det er muligt anvendes 2 ’mooncars’ til sorteringsstafetten. Dette er dog ikke en nødvendighed for at bestille besøget.)

  Book sorteringsstafet