Skolebesøg

Vi hiver verden ind i din klasse eller SFO og tilbyder eleverne lokal ekspertise inden for affald og genbrug på Frederiksberg. Vores besøgstilbud tager udgangspunkt i affald og genbrug i dagligdagen på Frederiksberg, og affald som ressource i et nationalt og globalt perspektiv.

Besøgene er udviklet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål og de specifikke fags kompetenceområder, og de integrerer kravene fra Grønt Flag Grøn Skole i henhold til temaet affald. Alt efter klassetrin og fag vil eleverne gennem leg, dialog og bevægelse blive fortrolige med håndteringen af affald på Frederiksberg og forhåbentlig forstå, at de spiller en meget vigtig rolle i det kredsløb, som affaldet indgår i.

Besøgene er fleksible i forhold til at møde specifikke ønsker, og vi er meget interesserede i at skabe dialog og samarbejde med dig og udvikle en individuel løsning tilpasset din klasse eller SFO.

Nedenfor finder du en oversigt over vores undervisningstilbud. Hvert besøg er tilrettelagt som en dobbeltlektion á 90 min., og du er velkommen til at bestille flere besøg på én dag. Vi har også mulighed for at tilpasse forløbet efter den tid, I har til rådighed - om det er en lektion eller en hel temauge. Vi glæder os til at besøge jer.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Undervisningstilbud