Gå til hovedindhold

Affald TurRetur 4.-6. klasse

Egnet for 4. – 6. klasse.

Indhold

  Egnede fag: Natur/Teknologi, Samfundsfag.

  Kompetenceområder: Bæredygtighed, refleksion, teknologi og ressourcer,  undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation.

  Varighed: 90 minutter

  Formål

  Eleverne skal kende til den cirkulære proces, affald indgår i. Fra det udvindes som råstof, til det genanvendes. De lærer, hvordan affald kan behandles og blive til nye produkter, hvis vi husker at sortere det.

  Læringsmål

  • Eleven kan beskrive en cirkulær proces, fra et givent råstof udvindes, til det genanvendes og bruges igen.
  • Eleven kender eksempler på forskellige trin i en genanvendelsesproces.
  • Eleven kan reflektere over, hvilken betydning affald og sortering har i hverdagen.

  Aktivitetsbeskrivelse

  Affaldet har været på en lang rejse, inden det når skraldespanden, og vil, når det hentes af skraldebilen, tage på endnu en rejse. Undervejs er der brugt mange ressourcer, som vil gå tabt, hvis affaldet ikke genanvendes. I Affald TurRetur skal eleverne rundt på fire forskellige poster, hvor de vil lære om bæredygtighed og genanvendelse. Gennem en quiz og diverse kreative opgaver lærer eleverne om affaldstyperne, deres oprindelse og hvordan affald genanvendes. Vi ønsker gennem kreativ tænkning og dialog, at gøre eleverne bevidste om affaldets belastning på miljøet, og hvordan vi som borgere kan gøre en forskel.

  Forventning til læreren

  • Læreren deltager og bemander en post i Affald TurRetur.
  • Eleverne skal inddeles i fire grupper til aktiviteten i klassen.
  • I klassen bør være fire ryddede borde til hver post - gerne med lidt afstand imellem.

  Book Affald TurRetur