Gå til hovedindhold

Tøjkrisen 7.-9. klasse

Egnet for 7.-9. klasse

Indhold

  Egnede fag: Naturfaglige fag, Geografi, samfundsfag, håndværk og design

  Kompetenceområder: Bæredygtighed, refleksion, perspektivering, samarbejde.

  Varighed: 90 min.

  Formål

  Verden er i tøjkrise. Der bliver produceret mere og mere nyt tøj, samtidigt med at levetiden bliver kortere og kortere. 80% af det tøj vi kasserer, har 80% af tøjets levetid tilbage. I dette skolebesøg kigger vi nærmere på forskellige tekstilers brug af ressourcer samt hvilke processer tøjet gennemlever før det kommer på hylderne i din lokale butik. Desuden vil eleverne gennemgå de mange dilemmaer, der er indenfor tøj og tekstilindustrien og de bliver klogere på deres eget forbrug gennem en interaktiv video.

  Hvis du er lærer i håndværk og design, kan dette besøg bruges som et springbræt til at arbejde med genanvendelse af tekstiler eller reparation af tøj fx. 

  Læringsmål

  • Eleven kan forbinde naturfaglig viden til sin egen hverdag og nære omverden.
  • Eleven har viden om dannelse, fordeling og udvinding af råstoffer
  • Eleven har viden om ord og begreber i naturfag. 
  • Eleven har viden om hvilke sociale påvirkninger tøjindustrien kan have. 
    

  Aktivitetsbeskrivelse

  Eleverne får en introduktion til emnet og en øvelse om deres eget forbrug. 

  Eleverne skal deles op i grupper på 2-4 personer. Eleverne skal efterfølgende igennem opgaver omhandlende tekstilerne oprindelse og rejse. Her skal eleverne kortlægge, hvordan og med hvilke ressourcer og processer tekstilerne bliver til tøj samt hvilke problemer tøjproduktionen kan medføre. 

  Dernæst skal eleverne spille et interaktivt dilemmaspil, der belyser tekstilindustriens hårde arbejdsvilkår og de etiske dilemmaer man står overfor som forbruger. Spillet er en videofortælling, hvor man som seer tager valg på vegne af hovedkarakteren Mathias, og har dermed indflydelse på filmens forløb. Efter spillet skal eleverne i deres gruppe diskutere de dilemmaer de oplever. 

  Forventninger til læreren

  Eleverne skal have adgang til computer, tablets eller lignende, da de skal tilgå en hjemmeside hvor det interaktive spil findes.